پذیرش پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور

پذیرش پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور

پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو جهت ورود به دانشگاه در رشته های:

  • پزشکی عمومی
  • دندانپزشکی
  • داروسازی

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 

پذیرش بدون کنکور رشته های پزشکی و پیراپزشکی

 

پذیرش پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور

پذیرش پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور