خدمات اخذ مجوز مدرک آنلاین

خدمات اخذ مجوز

فروش مجوز

قبول وکالت جهت اخذ مجوزات:

 • دفاتر بیمه ای
 • پیشخوان دولت
 • پست بانک
 • دفتر الکترونیکی ثنا
 • مراکز مشاوره و روانشناسی
 • پلیس + ۱۰
 • انواع موسسات آموزش عالی
 • موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور
 • دفترخانه رسمی
 • داروخانه
 • موسسه حقوقی
 • انواع موسسات قانونی
 • مجوز دانشگاه غیر انتفاعی

خرید مجوز

 

فروش مجوز قانونی

اگر چنانچه نیاز به مشاوره و راهنمائی دارید با ما تماس بگیرید

اخذ مجوزات قانونی

دریافت مجوزات قانونی

قبول وکالت جهت اخذ مجوزات